کود زراعت

 

شرکت های تولید کننده کود کشاورزی

شرکت : ملی شیمی کشاورز
پاسخگو : محسن عسگری
زمینه فعالیت :  تولید نهاده های کشاورزی

شرکت : مهاب شیمی ری
پاسخگو : محمدرضا عرب عامری
زمینه فعالیت :  تولید کود و سموم کشاورزی

شرکت : مجتمع صنعتی رجا شیمی
پاسخگو : امین متشفع
زمینه فعالیت :  تولید کننده سموم دفع آفات نباتی، کودهای شیمیایی و کشاورزی

شرکت : گهرزای یزد
پاسخگو : علی زمانی
زمینه فعالیت :  تولیدکننده انواع کودهای شیمیایی

شرکت : کیمیای سعادت ایرانیان
پاسخگو : قاسم چهارراهی
زمینه فعالیت :  تولید سموم کشاورزی و کودهای کشاورزی

شرکت : گل شیمی سپاهان
پاسخگو : مسعود کرمی مفرد
زمینه فعالیت :  تولید سموم و کودهای کشاورزی

شرکت : کیمیا شیمی الشتر
پاسخگو : مهدی بامروت
زمینه فعالیت :  تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

شرکت : کیمیا کود پارس
پاسخگو : مجید منصوری
زمینه فعالیت :  تولید کود کشاورزی

شرکت : کنجاله ساز
پاسخگو : حسن نعمت طلب
زمینه فعالیت :  تولیدکننده کودهای کشاورزی

شرکت : کیاسبزآشیان کوشا
پاسخگو : فرانک عزیزنژاد
زمینه فعالیت :  تولیدکننده کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی

شرکت : کاوندیش شیمی کرمان
پاسخگو : عبد الله ترابی
زمینه فعالیت :  تولید کود کشاورزی

شرکت : فن آور سپهر پارمیس
پاسخگو : بهروز عین اللهی
زمینه فعالیت :  تولیدکننده انواع کودهای ریز مغذی

شرکت : فناور نانو پژوهش
پاسخگو : اکرم حدادی
زمینه فعالیت :  تولید انواع کودهای کشاورزی

شرکت : طب یاران آذین مهر سراب
پاسخگو : محمد ذاکری
زمینه فعالیت :  تولید کودهای کشاورزی

شرکت : طلوع شیمی سبزینه
پاسخگو : محمد مرادی
زمینه فعالیت :  تولید کودهای کشاورزی

شرکت : صنایع شیمیایی شیمی کرد
پاسخگو : فرشاد طیاری
زمینه فعالیت :  تولید انواع کودهای مایع و جامع کشاورزی

شرکت : صنایع ماهرشیمی
پاسخگو : مهدی ایرجی کجوری
زمینه فعالیت :  تولید و پخش انواع سموم، کود و روغن کشاورزی

شرکت : صنایع شیمیایی گل سم گرگان
پاسخگو : محمد حسین رحمتی
زمینه فعالیت :  سم، کود، بذر بیولوژیک

شرکت : شیمیایی و صنعتی فاراد
پاسخگو : رضا خلیلی
زمینه فعالیت :  تولید سموم و کودهای کشاورزی

شرکت : شیمیایی پومد
پاسخگو : مسعود پورابراهیمی
زمینه فعالیت :  تولید کودهای کشاورزی و مواد شیمیایی

شرکت : شیمیایی سادات مهان
پاسخگو : تقی مکبری
زمینه فعالیت :  تولید و توزیع سموم کشاورزی و خانگی و روغن سبزه

شرکت : سبزآور نگین فلات
پاسخگو : هامون عادلی نیک
زمینه فعالیت :  تولید سم

شرکت : سروآذین رویش
پاسخگو : رامین شعبانی دانشگر
زمینه فعالیت :  تولیدکننده کودهای کشاورزی

شرکت : سبز محصول داتیس
پاسخگو : محمد عباداللهی
زمینه فعالیت :  واردات، تولید و بسته بندی انواع کودهای شیمیایی و بیولوژیک، سموم خانگی، سموم کشاورزی، سموم بیولوژیک

شرکت :  سبزاندییشان زرین کود
پاسخگو : فرهاد موافق
زمینه فعالیت :  تولید نهاده های کشاورزی

شرکت : سبزآذر کاسپین
پاسخگو : محمدسعید صفری مقدم
زمینه فعالیت :  نهاده های کشاورزی – کود و سم 

شرکت : سبزفام فیروزکوه
پاسخگو : محسن فلاح جلودار
زمینه فعالیت :  نهاده های کشاورزی – کود و سم

شرکت : رهاورد مروارید هامون
پاسخگو : ریحانه سادات کاردان قابل
زمینه فعالیت :  تولید کودهای شیمیایی و آلی و کودهای زمستانه و کلیه ریزمغذی بقا

شرکت : دان نهال سبز
پاسخگو : حامد میرزایی
زمینه فعالیت :  تولید کننده و وارد کننده کودهای کشاورزی

شرکت : دفع آفات البرزبهسم
پاسخگو : فریده ابراهیمی بجدنی
زمینه فعالیت :  واردکننده و تولید کننده سموم – کودهای کشاورزی

شرکت : حامیان سرزمین سبزآدینه
پاسخگو : حمیدرضا کمالی کهن
زمینه فعالیت :  تولید کننده کودهای کشاورزی و سموم خانگی

شرکت : حیات سبزسبحان
پاسخگو : امیر مسجودی
زمینه فعالیت :  تولید کننده کودهای کشاورزی

شرکت : تولیدی محمدحسین محمدی (آلکان)
پاسخگو : محمدحسین محمدی
زمینه فعالیت :  نهاده های کشاورزی

شرکت : تولیدی محمدحسین محمدی (آلکان)
پاسخگو : محمدحسین محمدی
زمینه فعالیت :  نهاده های کشاورزی

شرکت : جنوبگان – صنایع شیمیایی کرمان زمین
پاسخگو : علی ابراهیمی
زمینه فعالیت :  تولید کننده انوع کودهای شیمیایی و آلی با نام تجاری جنوبگان

شرکت : تولید فرآورده های شیمیایی ایران
پاسخگو : علی صیادی زاده
زمینه فعالیت :  تولید انواع سموم و کودهای کشاورزی

شرکت : تولیدات پاک سم ایرانیان
پاسخگو : حمزه گرائی
زمینه فعالیت :  تولیدکننده سموم کشاورزی

شرکت : تعاونی 677 آریا شیمی
پاسخگو : محمدرضا تیموری
زمینه فعالیت :  تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

شرکت : توسعه و بهبود نهاده های کشاورزی پارس یزد
پاسخگو : صادق دژپسند
زمینه فعالیت :  تولید و واردات نهاده های کشاورزی

شرکت : تام کشت البرز
پاسخگو : مهدی شجاعی
زمینه فعالیت :  تولید کننده انواع کودهای آلی

شرکت : تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک
پاسخگو : عبد ا… ایپکچی
زمینه فعالیت :  تولید سموم کشاورزی ارگانیک

شرکت : پرتو امید یزد کویر
پاسخگو : علی دهقانی
زمینه فعالیت :  واردات سموم آماده کشاورزی

شرکت : پرتو نار
پاسخگو : نورخدا موسی وند
زمینه فعالیت :  تولیدکننده سموم دفع آفات و کودهای کشاورزی

شرکت : پارس فروغ زاگرس
پاسخگو : محمد مهدی طهرانی
زمینه فعالیت :  تولیدکننده و وارد کننده کود کشاورزی 

شرکت : بنیز تجهیز
پاسخگو : سیامک صابری
زمینه فعالیت :  مشاوره تغذیه گیاهی و تولید کودهای ماکرو و میکرو

شرکت : به رشد کویر رفسنجان
پاسخگو : عبدا… صادقی
زمینه فعالیت :  تولیدکننده سموم دفع آفات، کودها و مواد مورد مصرف کشاورزی

شرکت : توسعه آریان طب پرتو
پاسخگو : محمدعلی ابریشمی
زمینه فعالیت :  واردکننده سموم دفع آفات و کودهای کشاورزی

شرکت : بازرگانی سرای سپند پارس
پاسخگو : علی سپانلو
زمینه فعالیت :  واردات سموم و نهاده های کشاورزی

شرکت : آتیه سازان ماه نشان
پاسخگو : نازیتا نقیبی
زمینه فعالیت :  تولید و واردات انواع کودهای شیمیایی

شرکت : آدینه وصل
پاسخگو : میثم عباسی
زمینه فعالیت :  واردات کننده کودهای شیمیایی

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن