سم باغبانی

شرکت های تولید کننده سموم کشاورزی

شرکت : اکسیر کشاورزی یزد
پاسخگو : محمدرضا قاسم پور
زمینه فعالیت :  تولید سموم کشاورزی

شرکت : اکسین شیمی آدان
پاسخگو : فرزین ابریشمی کمیلی نژاد
زمینه فعالیت :  تولید سموم کشاورزی، بهداشتی و کودهای شیمیایی

شرکت : آراد شیمی کیان
پاسخگو : فرزین ابریشمی کمیلی نژاد
زمینه فعالیت :  وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت : آرمان سبز آدینه
پاسخگو : میثم مقدم فرد
زمینه فعالیت : وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت : بهاور شیمی
پاسخگو : سیامک طاهری
زمینه فعالیت : تولیدکننده سموم کشاورزی

شرکت : پیراکشت شیمی
پاسخگو : عبدالجلیل زرگران
زمینه فعالیت : واردات و تولید سموم

شرکت : رازی شیمی خرم
پاسخگو : مسعود گیل آبادی
زمینه فعالیت : سموم کشاورزی

شرکت : رها اندیش کاوان
پاسخگو : محمد حسین رحمتی
زمینه فعالیت :  سم، کود ، بذر کشاورزی

شرکت : زرین خوشه جنوب
پاسخگو : مینو زرگران
زمینه فعالیت : واردات سموم

شرکت : زنبق طلایی ایرانیان
پاسخگو : رئوف انتظاری
زمینه فعالیت : واردات سموم آماده

شرکت : سارا پاک زیست
پاسخگو : علی جعفری رودسری
زمینه فعالیت :  توزیع کننده سموم – کودهای کشاورزی

شرکت : سازگان شیمی
پاسخگو : محمدناصر عطائی نیا
زمینه فعالیت : تولید کننده سموم دفع آفات نباتی

شرکت : سموم کشاورزی خوشه
پاسخگو : محمدعلی تاری
زمینه فعالیت : تولید سموم کشاورزی

شرکت : سمیران
پاسخگو : حسن کوشیار
زمینه فعالیت :  تولید کننده انواع سموم دفع آفات کشاورزی، بهداشتی و دامپزشکی

شرکت : شیما گرو یزد
پاسخگو : سید عبدالهادی حسینی
زمینه فعالیت :  تولید سموم کشاورزی

شرکت : غزال شیمی
پاسخگو : مصطفی خرسندی آملی
زمینه فعالیت : تولید کننده آفت کش های نباتی

شرکت : فرآورده های شیمیایی هف
پاسخگو : محمدناصر دارایی پورآرائی
زمینه فعالیت : تولید کننده سموم دفع آفات نباتی، حشره کش های خانگی، کودهای کشاورزی و داروهای دامپزشکی

شرکت : فرآورده های طیف سبز
پاسخگو : محمد رضا جواشی
زمینه فعالیت :  واردات، تهیه و توزیع سموم دفع آفات نباتی و انواع کود

شرکت : فرآوری شیمی زنجان
پاسخگو : امیرحسین انصاری
زمینه فعالیت :  تولید کودهای زیستی و شیمیایی

شرکت : کارخانجات شیمیایی داروگستر
پاسخگو : داوود تقی پور
زمینه فعالیت :  تولید کننده سموم کشاورزی

شرکت : کشت و صنعت سبزآوران زرین
پاسخگو : سروناز عرب
زمینه فعالیت : تولید کننده آفت کش های نباتی

شرکت : کیمیا گوهر خاک
پاسخگو : محمد رضا جواشی
زمینه فعالیت :  واردات، تهیه و توزیع سموم دفع آفات نباتی و انواع کود

شرکت : کیمیاگران زرین مامطیر
پاسخگو : صادق طیبی
زمینه فعالیت :  تولید سموم کشاورزی

شرکت : مجتمع شیمیایی آبیک
پاسخگو : علی اصغر سلیمی
زمینه فعالیت : تولید سموم گرانوله- سموم EC – روغن – ذخیره سازی کودهای شیمیایی

شرکت :  مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه
پاسخگو : احد قبادی
زمینه فعالیت :  تولید کننده تکنیکال و فرمولاسیون انواع سموم کشاورزی

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن