4-3 مرغداری

سن مرغ مادر

 

  • سن مرغ مادر روی پارامترهای خونی یا شاخص قلبی (cardiac index) تاثیری ندارد، ولی روی وزن بطن راست و وزن کل بطن‌ها مؤثر است

الف ـ تأثیر سن مرغ مادر بر عملکرد و بازده لاشه در طیور گوشتی

در یک طرح تحقیقاتی با استفاده از 3600 قطعه جوجه یک روزه از نژاد «راس» (Ross) در قالب طرح کامل تصادفی در یک فاکتوریل 2× 5 (5 سن از مرغ  مادر یعنی 29، 41، 58، 68 و 98 هفتگی و دو جنس نر و ماده) با 4 تکرار که در هر گروه 90 قطعه پرنده آغاز شد، در 21، 28، 35، 42 و 49 روزگی 5 پرنده از هر پن به صورت تصادفی، انتخاب و بعد از 8 ساعت قطع خوراک، کشتار شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که:

1ـ سن مرغ مادر بر عملکرد جوجه‌هایشان در دوره استارتر (1ـ 21 روزگی) مؤثر است و کمترین وزن، مربوط به جوجه‌های حاصل از مرغ‌های مادر با سن 29 هفته است.

2ـ سن روی بازده لاشه مؤثر نیست، زیرا بیشترین میزان عضله سینه در مقایسه گله‌های جوان و پیر (29 و 58 هفته) از گله‌هایی با سن 29 هفته به دست می‌آید.

3ـ جنس جوجه گوشتی بر عملکرد لاشه و قسمت‌های مختلف آن مؤثر است.

ب ـ تأثیر سن مرغ مادر روی صفات تخم‌مرغ و جوجه تولیدی

این پژوهش با هدف بررسی صفات تخم‌مرغ (وزن، وزن مخصوص و ضخامت پوسته) و صفات مؤثر بر جوجه تولیدی (وزن، خون، قلب و ریه) از مرغ‌های مادر با سن‌های مختلف صورت گرفت. پس از هچ، جوجه‌های تولیدی (نر و ماده) از مرغ‌های مادر با سن 30، 45 و 60 هفتگی، کشتار و خون (تعداد گلبول قرمز، هماتوکریت، میانگین حجم سلول، ویکسوزیته خون و هموگلوبین)،‌ قلب (بطن راست، وزن کل بطن‌ها و شاخص قلبی)،‌ ریه‌ها (میانگین فشار ریوی، متوسط وزن ریه‌های تازه) اندازه‌گیری شدند.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که:‌

1ـ تفاوت معنی‌داری در ضخامت پوسته یا وزن مخصوص مشاهده نشد، ولی با افزایش سن مرغ مادر، وزن جوجه‌ها سنگین‌تر بود.

2ـ سن مرغ مادر روی پارامترهای خونی یا شاخص قلبی (cardiac index) تاثیری ندارد،‌ ولی روی وزن بطن راست و وزن کل بطن‌ها مؤثر است.

3ـ در جوجه‌های ماده، تعداد گلبول قرمز و هماتوکریت، بیشتر از نرها است، ولی وزن ریه و نسبت وزن ریه به وزن جوجه‌ها (شاخص وزنی) در جوجه‌های ماده کمتر است.

4ـ سن مرغ مادر روی وزن جوجه، وزن قلب، وزن کل ریه‌ها مؤثر است، ولی روی پارامترهای خونی مؤثر نیست.

ج ـ تأثیر سن مرغ مادر روی فعالیت آنزیم‌های پانکراس (لوزالعمده) و وزن دستگاه گوارش جوجه‌ها

در یک آزمایش، تأثیر سن مرغ مادر روی وزن دستگاه گوارش جنین‌ها و جوجه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. سن مادران 30 و 60 هفتگی است و با افزایش سن مرغ، وزن تخم‌مرغ نیز سنگین‌تر (یک صدم درصد = P) می‌شود و به دنبال آن، کیسه زرده بزرگ‌تر (یک صدم درصد = P) و وزن دستگاه روده‌ای ـ معده‌ای (گاسترو انتسیتنال) بیشتر خواهد بود. همچنین با افزایش سن مادران، فعالیت لیپاز پانکراتیک و آنزیم تریپسین در جوجه‌ها بیشتر می‌شود.

این در حالی است که در فعالیت آنزیمی جوجه‌های 7 روزه با سنین متفاوتی از مادران، تفاوتی وجود ندارد. سن مادران روی رشد و توسعه دستگاه گوارش، فعالیت لیپاز و تریپسین در جنین جوجه‌ها تأثیر زیادی دارد که این تفاوت‌ها پس از یک هفته کاملاً ناپدید می‌شوند.

فهرست منابع در دفتر مجله موجود است

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن