2-2-2 کود ارگانیک

زمـان تغذیـه برگـی

بهترین زمان جهت تغذیه برگی، اوایل صبح یا نزدیک به غروب خورشید است. هنگامی که روزنه‌‌هاي برگ باز هستند. زمانی که رطوبت نسبی هوا در بالاترین حد قرار دارد و برگ‌ها در مرحله تورژسانس کامل هستند و سلول‌هاي برگ مملو از آب هستند.
تشکیل شبنم بعد از تغذیه برگی، در افزایش مدت زمان ورود مواد غذایی به درون برگ‌ها به دلیل حلالیت مجدد مواد غذایی موجود در شبنم روي برگ‌ها، بسیار اهمیت دارد.
محلول پاشی زمانی صورت گیرد که خاك داراي رطوبت مناسب باشد، هنگامی که برگ‌ها مملو از آب بوده و تنش آبی وجود نداشته باشد و یا آبیاري قبل از محلول پاشی انجام شده باشد.
از محلول پاشی درست قبل از بارندگی به جهت جلوگیري از شسته شدن مواد غذایی خودداري کنید.
بارندگی‌هاي ملایم و سبک چند ساعت بعد از محلول پاشی، باعث حل شدن مجدد مواد غذایی در آب باران شده و افزایش جذب را به دنبال دارد.
از تغذیه برگی در ساعت‌هاي گرم روز خودداري شود، جذب در دماهاي بالا خیلی کم می‌‌باشد و ممکن است گیاه را با تنش و سوختگی برگ‌ها مواجه کند. تغذیه برگی در دماهاي بالاتر از 27 درجه سانتی گراد توصیه نمی‌شود.
در هنگام شب به دلیل بسته بودن روزنه‌‌ها، جذب از طریق برگ کاهش می‌‌یابد، بنابراین محلول پاشی توصیه نمی‌شود.
محلول پاشی بایستی در زمانی انجام گیرد که کمترین وزش باد وجود داشته باشد، مخصوصا زمانی که اندازه ذرات محلول‌پاشی ریز باشد که مستعد بادبردگی (دریفت) است نباید محلول‌پاشي انجام شود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن