1-2-2-2 کودهای بیولوژیک

کودهای ارگانیک با منشأ خاک دریا و اصلاح خاک

Organic fertilizers with the origin of sea soil and soil quality improvement

98-6-14

کودهای ارگانیک با منشأ خاک دریا و اصلاح خاک

با توجه به نیازهای کشاورزی مدرن، ما باید تولید محصولات را به حداکثر برسانیم. متأسفانه روش‌های مورد استفاده، شامل کودهای سنتتیک، علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها به تخریب خاک و آلوده شدن بیوسفر (جو) و منابع آب منجر می‌شوند. خاک دریا به طریقی طراحی شده است که به شکل غیر قابل باوری به رشد گیاه سرعت می‌بخشد و موجب بازسازی و پایداری خاک می‌شود.
باعث امیدواری است که به روند استفاده از کودهای ارگانیک افزوده می‌شود؛ زیرا سمیت کمتر و سازگاری بیشتری با محیط‌زیست پایدار دارند. محصولات خاک دریا بین کودهای ارگانیک، شرایط منحصر به فرد و مزایایی به شرح زیر دارند:
1- محصولات خاک دریا بسیار بهتر از کودهای شیمیایی، موجب افزایش محصولات زراعی و باغی می‌شوند و در عین حال، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند.
2- کودهای ارگانیک با محتوای خاک دریا بسیار فراتر از موضوع بی‌خطر بودن برای محیط‌زیست هستند؛ چرا که به سرعت، بافت زنده و فعال خاک را بازسازی می‌کنند و به شکل قابل ملاحظه‌ای به محل مفیدی برای رشد میکروارگانیسم‌ها تبدیل می‌شوند و از رشد گیاه با حفظ فرآیند طبیعی خاک، ‌حمایت و خاک را سم‌زدایی می‌کنند.
3- محصولات خاک دریا می‌تواند بر اساس نوع خاک و اقلیم و برای شرایط ویژه در مزارع، طبق راهنمایی‌های کارشناسان ساخته شوند.
محصولات خاک دریا می‌تواند حاوی باکیفیت‌ترین هیومات‌های ارگانیک باشند و از نظر مواد معدنی و موجودات زنده با آب
نمک‌زدایی‌شده دریا، تنظیم شوند که سپس با یک نحوه عمل بسیار بالا، متراکم و تخمیر گردند و از نظر مواد بیولوژیکی و میکروارگانیسم‌ها غنی شوند. خاک دریا، کشت و کار را با انتخابی همه‌جانبه از عناصر معدنی ارگانیک‌ها و موادغذایی و اسید هیومیک به منظور پایداری و تطابق اکولوژیکی رشد و افزایش میزان رشد محصول را میسر می‌کند.

از جمله مزایای خاک دریا

1- حفظ خاک و گیاه
کودهای حاوی خاک دریا، فناوری سرعت بخشیدن به بهبود طبیعت، بدون هرگونه تغییر در توازن طبیعی را به کار گرفته است. این کود ارگانیک به گونه‌ای ساخته شده است که مواد غذایی لازم را برای تولید حداکثر محصول به حرکت در می‌آورد و در عین حال به خاک کمک می‌کند تا موقعیتی ثابت و سالم را به دست آورد. این کود کاملاً قابلیت رویارویی با انواع خاک‌ها را دارد و به سرعت با اجزای ارگانیک خاک، جهت افزودن به مقدار کیفیت و کمیت پلاسمای آن ترکیب می‌شود. پلاسمای این خاک شامل مواد قندی، پروتئین‌ها و هوموس است که با سنتز co2 و H2O در خاک به وجود می‌آید و همراه تولیدات جانبی ناشی از فعالیت‌های میکروبی در بقایای پوسیده محصولات گیاهی است.
یکی از مزایای کود حاوی خاک دریا، کاهش فرسایش خاک است. خاک خشک، محتوی ذرات بسیار کوچکی است که به آسانی توسط باد جابه‌جا می‌شوند‌. لایه سطحی خاک توسط آب و باد دچار فرسایش می‌شود، ولی این کود باعث می‌شود که بذرها بسیار آسان‌تر در محل خود قرار بگیرند و بدون از دست دادن قوه نامیه جوانه بزنند.
2- تنظیم حرارت و رطوبت خاک
بافت هوموسی چسبنده این کود در خاک، رطوبت را در خود نگه می‌دارد. با این حال سفره‌های آب‌های زیرزمینی باید مورد مراقبت قرار گیرند. در این حالت، آلودگی شیمیایی کاهش می‌یابد و نیازهای آبیاری به آسانی تأمین می‌گردند و در عین حال، توانایی زهکشی خاک، زیاد و استرس روی گیاهان کم می‌شود.
3-کاهش شوری
کودهای حاوی خاک دریا ظرفیت تبادل کاتیونی را تنظیم و از قلیایی شدن خاک،‌ جلوگیری و فشار اسمزی را کنترل می‌کنند که این حالت از تمرکز و تجمع مواد معدنی در سطح خاک به دلیل اسمز معکوس،
ممانعت می‌کند.
4-کاهش استفاده از آفت‌کش و علف‌کش
خاک‌های سالم، گیاهان مستحکم‌تری را تولید می‌کنند که نسبت به بیماری‌ها و حشرات مقاوم‌ترند. حمایت از ویژگی‌های دفاعی ذاتی با محصولات خاک دریا، ساده‌ترین راه برای این گونه مشکلات و اجتناب از به کارگیری راه حل شیمیایی است. این کود می‌تواند به پاره‌ای از آفات طبیعی، نظیر نماتدها کمک کند، اما نماتدها نظیر کرم‌های خاکی، فعالیت‌های مفید در خاک‌های سالم دارند و هنگام فعالیت بیولوژیکی، خاک را مخلوط و تهویه می‌کنند. فقط هنگامی که بافت زنده خاک تخریب شده است، نماتدها شکل جهش یافته پیدا کرده و به درون گیاه حمله و مستقیماً از ریشه آن تغذیه می‌کنند. در چنین حالتی، محصولات خاک دریا، مشکلات ایجاد شده توسط نماتدها را با افزایش رشد شکارچیان درجه دوم و سوم نظیر پروتوزآ، سوسک‌ها، صدپاها و کنه‌ها که به‌طور طبیعی در زمره شکارچیان نماتدها هستند، حل می‌کند. لازم به ذکر است که کودهای شیمیایی به دلیل فقدان توانایی‌های بیولوژیکی و از جمله بعضی آنزیم‌ها، خاک را ضعیف و تخریب می‌کنند و اگر چه رشد گیاه را سرعت می‌بخشند، روی طعم و مزه محصول اثر می‌گذارند و نیاز به علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها را افزایش می‌دهند.
از سوی دیگر، کود خاک دریا، جذب مواد غذایی (N-P-K و عناصر میکرو) را تنظیم و ضمن مطبوع کردن مزه محصول، آن را به بیماری‌ها مقاوم می‌کند. مواد افزوده شده به خاک دریا، فعالیت‌های بیولوژیکی را در سطح خاک که بیشترین مواد سمی شیمیایی را می‌تواند در خود نگهداری کند، افزایش و نهایتاً مقادیر غیر لازم را کاهش می‌دهد. این ویژگی‌های کودهای حاوی خاک دریا، آن را از سایر مواد مورد بهره‌برداری، متمایز می‌کند.
5- شوک حرارتی
در مزارعی که از کودهای شیمیایی استفاده می‌کنند، 10 تا 30 درصد بذور جوانه زده به علت تنش‌های حرارتی هنگام کاشت از بین می‌روند. هیومات‌ها، همانند یک کاهنده حرارت، تغییرات شدید حرارتی را تنظیم و لذا خاک و گیاهان واقع در آن را از درجات شدید حرارتی مخرب محافظت می‌کنند.

صرفه‌جویی‌های ناشی از کاربرد کودهای حاوی خاک دریا

نتایج زیر اگر چه شکل ایده‌آل دارند، امکان دارد در تمام موارد، تضمین‌کننده همه اهداف نباشند:
1-کاهش شست و شوی سطحی ،
10 درصد پس از سال اول
2- کاهش هزینه‌ها، 10 درصد پس از سال اول، 15 درصد پس از سال دوم و 30 درصد پس از سال سوم
3- کوتاه کردن فصل رشد که بر اساس نوع محصول، پس از 2 تا 3 سال مشخص می‌شود.
4- افزایش محصول در سال اول 10 درصد، در سال دوم 30 درصد و در سال سوم
50 درصد
5- افزایش درآمد که از طریق افزایش محصول به دست می‌آید.

خلاصه مزایای کودها با مخلوط

خاک دریا:
1-افزایش محصول با استفاده از روش‌های ارگانیک
2- سرعت بخشیدن به جوانه زدن بذر
3- ارتقای توانایی گیاهان در تطابق دادن خود با محیط‌زیست‌های تحت فشار
4- فعال کردن رشد، نفوذپذیری خاک و جذب مواد غذایی در ریشه‌ها
5- بالا بردن نفوذپذیری سلول‌ها
6- بازسازی مواد غذایی ماکرو المنت
7- ایجاد عناصر غذایی میکرو که به علت کودهای شیمیایی شسته شده‌اند.
8- افزایش دسترسی به مواد غذایی و ویژگی‌های بافرینگ (buffering) خاک
9- ارتقای حفظ و نگهداری آب و ظرفیت تبادل مواد در خاک
10- کاهش تنش‌های سطحی به علت آبیاری فواره‌ای
11- افزایش توانایی خاک جهت کلوئیدسازی و به هم پیوند زدن عناصر میکرو (ریز مغذی‌ها)
12-کاهش احتیاج به کمپوست
13-کمک به تصحیح اثر کلر در خاک
14- افزایش دسترسی به اکسیژن برای گیاهان و میکرو ارگانیسم‌های خاک
15- افزایش رشد قارچ‌های مفید
16- عملکرد، به عنوان منبعی از کربن فعال بیولوژیکی برای تک سلولی‌های برگ‌خوار
17- افزایش رشد میکرو ارگانیسم‌های مفید برای جذب ازت

آینده مزارع کوچک

فرصت‌هایی که برای مزارع کوچک با محصول‌دهی نسبتاً کم وجود دارد، آن است که با تولید اندک، محصولات متفاوت یا با ارزش‌تر، میوه‌ها و سبزیجات ارگانیک و محصولاتی که امکان تولید آنها به روش سنتی وجود ندارد، به کار خود ادامه دهند.
مزارع کوچک، هنگامی توسعه خواهند یافت که سیستم‌های کشاورزی را مورد استفاده قرار دهند و مدیریت، مهارت و ابتکار سایر کشاورزان را به کار گیرند. کشاورزی ارگانیک، معاوضه مواد شیمیایی با کسب دانش است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن