1-6 خاک

آزمـون و ارزشیـابی خـاک و اثـرات آن در تنـش‌هـای محـیـط زیستـی

Evaluation and tes‌ting of soil and it’s effect in invironmental damage

98-2-36

اهداف آزمون‌های خاک عبارتند از:
• درک شاخص‌های خاک از جمله ساختار در ترکیب، محتوای تغذیه‌ای، ترکیبات شیمیایی و …
• محاسبه پیش نیازهای تغذیه‌ای گناه برای تولید اقتصادی محصول
• رصد‌کردن مستمر نیازهای گیاه در مراحل مختلف رشد
شرح نتایج آزمون خاک و توصیه‌های تغذیه‌ای:
تغذیه گیاه در شرایط بحرانی با حداقل تأمین
توصیه‌های کوددهی در مراحل اولیه رشد گیاه:
• تعیین نیازها به تغذیه گیاه
• تعیین نیازهای تغذیه‌ای در سطوح مختلف رشد فیزیولوژی بذر و نهال
‌• تعیین مقدار نوع کود براساس روش‌های جذب مواد توسط ریشه و برگ‌ها
• توجه به عوامل محدود کننده و تنش‌های محیط زیستی
نکاتی که باید در محاسبه و تغذیه گیاه بر اساس آزمون‌ها توصیه شود:
• مقدار مواد برای تغذیه تولید شده در خاک
• درجه بازی و اسیدیته خاک، شوری، ترکیب و نوع رُس و درصد آنیون‌ها و کاتیون‌های خاک
• شرایط جذب مواد غذائی توسط ریشه در خاک
• تنش‌های محیط زیستی
انواع تنش‌های محیط زیستی ـ سرمازدگی
• در شرایطی که درجه دما ناگهان کاهش می‌یابد
• تغییرات در فیزیولوژی محیط سلولی
توصیه‌ها برای کنترل تنش‌های سرمائی:
• نهال‌ها و نشاء‌ها باید قابلیت تولید آنزیم «دساتوریس» را داشته باشند
• اسید‌های آمینه و پتاسیم برای تولید این آنزیم ضرورت دارند
تنش‌های محیط زیستی-گرمازدگی
• افزایش ناگهانی درجه حرارت هوا
• خشکی اقلیم
• تغییرات فیزیولوژی در محیط ممبران سلول
توصیه‌ها برای کنترل تنش‌های گرمائی:
• گیاه باید قابلیت تولید آنزیم «دساتوریس» را داشته باشد.
• اسید آمینه و پتاسیم برای تولید این آنزیم ضروری هستند.
استرس‌های محیط زیستی و کنترل‌های گرمازدگی
افزایش پتاسیم و کاهش تثبیت stomatal را می‌طلبد.
• پتاسیم برای انتقال نیترات به برگ‌ها برای تولید اسیدهای آمینه
ضروری می‌باشد.
• پتاسیم برای انتقال Malate به ریشه جهت تولید انرژی برای ریشه ضروری می‌باشد.
تنش‌های محیط زیستی- شوری
• فشار اسمزی در آب و خاک کاهش می یابد و جذب مواد غذائی را توسط ریشه گیاه دچار مشکل می‌سازد که پایداری خود را حفظ کند.
• دخالت سدیم در پروسه فیزیولوژی گیاه
روش‌های کنترل تنش‌های شوری خاک
• کاهش قابلیت‌های اسمزی گیاه
• افزایش مقدار پتاسیم در محیط ریشه برای رقابت با سدیم
سایر استرس‌های محیط زیستی، از جمله:
• تنش‌های نوری
• تنش‌های خشکی
• تنش‌های اکسیژنی
خلاصه و نتیجه‌گیری
• هرگز تنها به مقدار مواد در خاک توجه نکنید
• نقش قابلیت دسترسی ریشه گیاه به مواد مغذی نیز مهّم است
• درصد مقدار خاک رُس و انواع آن از اهمیت بسیاری برخوردار است
• اهمیت دادن به کودهای جدید، ضروری برای تأمین نیازهای گیاه بسیار
ضروری است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن