1-5-1 آبیاری قطره‌ای رو سطحی

آبیاری قطره‌ای نواری در زارعت برنج

Acquaintance with tape drip irrigation for rice farming

98-1-21

مهندس سیدابراهیم دهقانیان

تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که می‌توان از روش آبیاری قطره‌ای نواری در زراعت برنج استفاده کرد. این تحقیق، سال اول در مزرعه‌ای در شهرستان مرودشت استان فارس و سال دوم در مزرعه‌ای در شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس اجرا شد. ابتدا خزانه تهیه و پس از عملیات گلخرابی، انتقال نشا در هر دو مزرعه توسط ماشین نشاکار انجام شد و به مدت ده روز مزرعه با روش غرقابی آبیاری شد. در این مدت، مبارزه شیمیایی جهت جلوگیری از رشد علف‌های هرز صورت گرفت، بعد از قطع آبیاری، نوارهای آبیاری در سطح مزرعه نصب و آبیاری با آنها براساس نیاز آبی با راندمان 90درصد با دور دو روز یک‌بار انجام گردید. در کنار این مزرعه، قطعه‌ای هم به‌صورت شاهد و براساس عرف منطقه آبیاری گردید. آب مصرفی، عملکرد، و اجزای عملکرد در دو قطعه اندازه‌گیری و با هم مقایسه شد. براساس نتایج اجرای این تحقیق، روش آبیاری قطره‌ای نواری در هر دو منطقه اجرای طرح، توانست آب مصرفی را به طور متوسط 59درصد نسبت به روش آبیاری غرقابی کاهش دهد و بهره‌وری مصرف آب را حدود 62/2 برابر افزایش دهد. میزان عملکرد در هر دو روش آبیاری تقریباً به هم نزدیک بود و در یک مزرعه عملکرد اندکی کاهش و در مزرعه دیگر مقداری افزایش نشان داد. بنابراین در شرایط کم‌آبی کنونی این روش می‌تواند عملکرد محصول برنج را تقریباً ثابت نگه دارد و بیش از 50درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کند.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن